ao link
Fellivalmynd
Fara á forsíðu vefsvæðis RARIK
Leit
Leit

Sagan

RARIK ohf, sem er hlutafélag í eigu ríkisins, var stofnað 1. ágúst 2006 og tók þá við rekstri Rafmagnsveitna ríkisins sem hófu starfsemi sína þann 1. janúar árið 1947.

Meginverkefni fyrirtækisins við stofnun þess var að afla almenningi og atvinnuvegum nægrar raforku á hagstæðan hátt og hefur fyrirtækið haft mikilvægu hlutverki að gegna við öflun, dreifingu og sölu á rafmagni.

Megináhersla fyrirtækisins í dag er á raforkudreifingu og hefur verið unnið jafnt og þétt að uppbyggingu dreifikerfa í sveitum, en um 90% þeirra eru í umsjá RARIK. Dreifikerfi RARIK nær til Vestur-, Norður-, Austur- og Suðurlands en auk þess nær dreifikerfi RARIK til 44 þéttbýliskjarna víðsvegar um landið. Lengd dreifikerfisins er ríflega 9.000 km þar af er um 67% jarðstrengir en strengvæðing hófst hjá fyrirtækinu eftir 1990 eftir mikið tjón á loftlínukerfinu af völdum veðurs og verðlækkanir á strengjum sem gerðu þá að raunhæfum valkosti í stað hefðbundinna loftlína. Eignir RARIK í veitukerfum 2018 voru 44 milljarðar króna. RARIK á og rekur jafnframt fimm hitaveitur, jarðvarmaveitur í Búðardal, á Blönduósi og Siglufirði en fjarvarmaveitur á Seyðisfirði og Höfn í Hornafirði.

Með tilkomu nýrra orkulaga árið 2003 og ákvæðum um aðskilnað samkeppnis- og einkaleyfisþátta var ákveðið að stofna sérstakt dótturfélag, Orkusöluna, um framleiðslu og sölu á vegum fyrirtækisins. Orkusalan, sem tók til starfa í ársbyrjun 2007 og er í eigu RARIK ohf, starfrækir fimm virkjanir, Rjúkandavirkjun, Skeiðsfossvirkjun, Grímsárvirkjun, Lagarfossvirkjun og Smyrlabjargaárvirkjun. Uppsett afl þessara virkjana er 37 MW og er Lagarfossvirkjun þeirra stærst.


Með breytingum á raforkulögum hætti RARIK að sinna heildsölu rafmagns. Landsnet hf tók til starfa 1. janúar 2005 og er hlutverk þess að sinna meginflutningi rafmagns í landinu. Meirihluti stofnlínukerfis RARIK var seldur til Landsnets hf og eignaðist RARIK þá hlut í Landsneti, og á nú rúm 22% í félaginu.

Á árinu 2008 stofnaði RARIK sérstakt félag um þróunarverkefni hér á landi og erlendis. Félagið hlaut nafnið RARIK Orkuþróun. Félaginu er ætlað að halda utan um verkefni sem hafa verið í vinnslu hjá fyrirtækinu og finna ný. Auk verkefna hér á landi eru m.a. verkefni í Tyrklandi í undirbúningi eða vinnslu. RARIK Orkuþróun er ætlað að undirbúa og þróa verkefni á sviði endurnýjanlegra orkugjafa en mun fá aðra fjárfesta til liðs við sig þegar kemur að fjármögnun stærri verkefna.

Starfsmenn RARIK samstæðunnar eru rúmlega 200. Af þeim starfa um 50 á aðalskrifstofu í Reykjavík en aðrir eru dreifðir á um 20 starfsstöðvar fyrirtækisins. Tryggvi Þór Haraldsson er forstjóri RARIK.

Var efnið á þessari síðu hjálplegt?

Takk fyrir framlag þitt

Takk fyrir ábendingarnar

Rarik

RARIK ohf.

Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is

SKIPTIBORÐ

Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið:
Mán-fim 8-16 og fös 8-15

BILANAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN

Bilanir Vesturlandi: 528 9390
Bilanir Norðurlandi.: 528 9690
Bilanir Austurlandi: 528 9790
Bilanir Suðurlandi: 528 9890
Rarik