Fellivalmynd
Rarik
Leit
Leit

Verðskrá fyrir innmötun raforku

Útg. nr. 37b - Gildir frá 1. ágúst 2020

A) Greiðslur virkjunaraðila til RARIK:

Innmötunargjöld eiga við alla þá sem framleiða orku inn á dreifikerfi RARIK.

 

Fastagjald

Fastagjald miðast við ástimplað afl rafala.

 

Ástimplað afl rafala Án vsk

Með vsk 24%

Undir 35 kW * 139.779 kr 173.326 kr.
35 - 69 kW * 210.050 kr. 260.462 kr
70 – 100 kW * 280.321 kr 347.598 kr
Undir 200 kW 406.832 kr. 504.472 kr.
200 - 499 kW 476.541 kr. 590.911 kr.
500 – 999 kW 634.437 kr. 786.702 kr.
1.000 – 1.999 kW 845.201 kr 1.048.049 kr.
2.000 – 3.499 kW 1.372.114 kr . 1.701.421 kr.
3.500 – 4.999 kW 2.162.482 kr. 2.681.478 kr.
5.000 – 6.999 kW 2.952.852 kr. 3.661.536 kr.
7.000 – 9.999 kW 3.743.222 kr 4.641.595 kr.
* Ósamfasa rafali án greiðslu aflþáttar vegna minni úttektar frá Landsneti.

 

B) Greiðslur RARIK til virkjunaraðila vegna minni úttektar frá Landsneti:

Virkjun allt að 300 kW:

 

Ástimplað afl rafala Án vsk

Með vsk 24%

Aflþáttur kr/kW/ári 6.679,480 8.282,555
Orkuþáttur kr/kWh 0,48367 0,59975
Tapaþáttur kr/kWh 0,07538 0,09347

Fyrir virkjun yfir 300 kW minnka upphæðir þessara liða hlutfallslega og falla alveg niður við 3.100 kW.


 

C) Skýringar:

Greiðslur RARIK til virkjunaraðila vegna lækkunar á útmötun Landsnets

Aflþáttur miðast við mældan 60 mínútna meðaltopp og mismun á meðaltali fjögurra hæstu mánaðatoppa með og án virkjunar. Komi til innmötunar orku inn á meginflutningskerfið í afhendingarstað Landsnets skerðist greiðsla fyrir orkuþátt og tapaþátt sem því nemur.

 

Fastagjald

Aflháð þrep fastagjalds miðast við málafl rafala.

 

Eyjakeyrslukrafa

Fastagjöld vegna samfasa rafala 500 kW og stærri miðast við að virkjun sé búin búnaði til skipulagðs eyjarekstrar. Verði misbrestur á því hækkar fastagjald sem nemur tveimur gjaldþrepum. Fastagjald vegna virkjana í efstu tveimur stærðarflokkum hækka þó um tvöfaldan mismun tveggja hæstu gjaldþrepa.

 

Útgáfa reikninga

RARIK skal gefa út mánaðarlega reikninga vegna 1/12 hluta greiðslu virkjunaraðila fyrir fastagjald.

 

Virkjunaraðili skal gefa út mánaðarlega reikninga vegna greiðslna RARIK skv. B-hluta verðskrár miðað við orku skv.mæli og 1/12 hluta áætlaðrar greiðslu vegna afls. Lokauppgjör fer fram með desember reikningi.

 

Gjalddagi mánaðarlegra reikninga er síðasti virki dagur næsta mánaðar.

 

Tengigjald

Við tengingu greiðir virkjun tengigjald með eingreiðslu skv. tilboði RARIK í samræmi við ákvæði raforkulaga.

 

Afsláttur af dreifigjöldum til eigenda smávirkjana undir 100 kW

Notendur sem uppfylla ákvæði 17.gr.a. í raforkulögum um afslátt til eigenda virkjana undir 100 kW er veittur 50% afsláttur af orkugjaldi og aflgjaldi frá verðskrá um dreifingu og flutning vegna mældrar notkunar sem fer um dreifikerfið. Ekki er veittur afsláttur af fastagjaldi og fasviksgjaldi. Afsláttur nær aðeins til þeirrar notkunar sem samsvarar vinnslu virkjunar á hverjum tíma.


Verðskrá nr. 35 á pdf:

Verðskrá nr. 36
Rarik

RARIK ohf.

Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is

SKIPTIBORÐ

Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið:
Mán-fim 8-16 og fös 8-15

BILANAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN

Bilanir Vesturl.: 528 9390
Bilanir Norðurl.: 528 9690
Bilanir Austurl.: 528 9790
Bilanir Suðurl.: 528 9890
Rarik