ao link
Fellivalmynd
Fara á forsíðu vefsvæðis RARIK
Leit
Leit

Verðskrá fyrir innmötun raforku

Útgáfa nr. 40 - Gildir frá 1. apríl 2021

A) Greiðslur virkjunaraðila til RARIK:

Innmötunargjöld eiga við alla þá sem framleiða orku inn á dreifikerfi RARIK.

 

Fastagjald

Fastagjald miðast við ástimplað afl rafala.

 

Ástimplað afl rafala Án VSK

Með VSK 24%

Undir 35 kW * 153.617 kr. 190.485 kr.
35 - 69 kW * 230.845 kr. 286.248 kr.
70 – 100 kW * 308.073 kr. 382.011 kr.
Undir 200 kW 447.108 kr. 554.414 kr.
200 - 499 kW 523.719 kr. 649.412 kr.
500 – 999 kW 697.246 kr. 864.585 kr.
1.000 – 1.999 kW 928.876 kr. 1.151.806 kr.
2.000 – 3.499 kW 1.507.953 kr. 1.869.862 kr.
3.500 – 4.999 kW 2.376.568 kr. 2.946.944 kr.
5.000 – 6.999 kW 3.245.184 kr. 4.024.028 kr.
7.000 – 9.999 kW 4.113.801 kr. 5.101.113 kr.
* Ósamfasa rafali án greiðslu aflþáttar vegna minni úttektar frá Landsneti.

 

B) Greiðslur RARIK til virkjunaraðila vegna minni úttektar frá Landsneti:

Virkjun allt að 300 kW:

 

Ástimplað afl rafala Án VSK

Með VSK 24%

Aflþáttur kr/kW/ári 7.340,749 9.102,529
Orkuþáttur kr/kWh 0,53155 0,65912
Tapaþáttur kr/kWh 0,08496 0,10535

Fyrir virkjun yfir 300 kW minnka upphæðir þessara liða hlutfallslega og falla alveg niður við 3.100 kW.


 

C) Skýringar:

Greiðslur RARIK til virkjunaraðila vegna lækkunar á útmötun Landsnets

Aflþáttur miðast við mældan 60 mínútna meðaltopp og mismun á meðaltali fjögurra hæstu mánaðatoppa með og án virkjunar. Komi til innmötunar orku inn á meginflutningskerfið í afhendingarstað Landsnets skerðist greiðsla fyrir orkuþátt og tapaþátt sem því nemur.

 

Fastagjald

Aflháð þrep fastagjalds miðast við málafl rafala.

 

Eyjakeyrslukrafa

Fastagjöld vegna samfasa rafala 500 kW og stærri miðast við að virkjun sé búin búnaði til skipulagðs eyjarekstrar. Verði misbrestur á því hækkar fastagjald sem nemur tveimur gjaldþrepum. Fastagjald vegna virkjana í efstu tveimur stærðarflokkum hækka þó um tvöfaldan mismun tveggja hæstu gjaldþrepa.

 

Útgáfa reikninga

RARIK skal gefa út mánaðarlega reikninga vegna 1/12 hluta greiðslu virkjunaraðila fyrir fastagjald.

 

Virkjunaraðili skal gefa út mánaðarlega reikninga vegna greiðslna RARIK skv. B-hluta verðskrár miðað við orku skv.mæli og 1/12 hluta áætlaðrar greiðslu vegna afls. Lokauppgjör fer fram með desember reikningi.

 

Gjalddagi mánaðarlegra reikninga er síðasti virki dagur næsta mánaðar.

 

Tengigjald

Við tengingu greiðir virkjun tengigjald með eingreiðslu skv. tilboði RARIK í samræmi við ákvæði raforkulaga.

 

Afsláttur af dreifigjöldum til eigenda smávirkjana undir 100 kW

Notendur sem uppfylla ákvæði 17.gr.a. í raforkulögum um afslátt til eigenda virkjana undir 100 kW er veittur 50% afsláttur af orkugjaldi og aflgjaldi frá verðskrá um dreifingu og flutning vegna mældrar notkunar sem fer um dreifikerfið. Ekki er veittur afsláttur af fastagjaldi og fasviksgjaldi. Afsláttur nær aðeins til þeirrar notkunar sem samsvarar vinnslu virkjunar á hverjum tíma.


Rarik

RARIK ohf.

Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is

SKIPTIBORÐ

Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið:
Mán-fim 8-16 og fös 8-15

BILANAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN

Bilanir Vesturlandi: 528 9390
Bilanir Norðurlandi.: 528 9690
Bilanir Austurlandi: 528 9790
Bilanir Suðurlandi: 528 9890
Rarik