ao link
Fellivalmynd
Fara á forsíðu vefsvæðis RARIK
Leit
Leit

Verðskrá fyrir heitt vatn og tengigjöld

Gildir frá 1. janúar 2021

Verðskrá 1. janúar 2021

1. Sala á heitu vatni

 

Taxti Tegund Eining Án VSK Með 2% auðlindaskatti Með 11% VSK Skýringar
Fjarvarmaveitur á Seyðisfirði og Höfn
H1 Fastagjald kr/ár 35.430 36.139 40.114 Íbúðarhús
Vatnsgjald kr/m³ 97,83 99,78 110,76
Orkugjald kr/kWh 7,13 7,27 8,07
H2 Fastagjald kr/ár 35.430 36.139 40.114 Annað en íb.hús, án niðurgr.
Vatnsgjald kr/m³ 97,83 99,78 110,76
Orkugjald kr/kWh 7,45 7,60 8,44
H23 Fastagjald kr/ár 35.430 36.139 40.114 Stórnot/sundl, án niðurgr.
Vatnsgjald kr/m³ 196,61 200,54 222,60
Hitaveita á Höfn
H81 Fastagjald Kr/ár 34.232 34.917 38.758
Orkugjald Kr/kWh 4,95 5,05 5,61
Siglufjörður
HV4 Fastagjald kr/ár 31.487 32.117 35.650 Hús með upphitun
Orkugjald kr/kWh 3,67 3,75 4,16
Dalabyggð
HV6 Fastagjald kr/ár 34.609 35.302 39.185 Hús í þéttbýli
Orkugjald kr/kWh 4,04 4,12 4,57
H61 Fastagjald kr/ár 21.152 21.575 23.949 Hús í dreifbýli
Hemilgjald kr/l/mín/ár 42.307 43.153 47.900
H63 Fastagjald kr/ár 21.152 21.575 23.949 Lögbýli, 25 kW
Hemilgjald kr/l/mín/ár 229.146 233.729 259.439
Blönduós/Skagaströnd
HV7 Fastagjald kr/ár 34.609 35.302 39.185 Hús í þéttbýli við stofnlögn
Orkugjald kr/kWh 4,04 4,12 4,57
  • Minnsta sölumagn um hemil er 3l/mín.

 

2. Niðurgreiðslur og virðisaukaskattur

2.1 Niðurgreiðslur

Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum, sjá nánar á vef Orkustofnunar: www.os.is.

 

2.2 Virðisaukaskattur

Virðisaukaskattur á húshitun er 11%. Virðisaukaskattur á tengigjöld til húshitunar er 11%, önnur tengigjöld bera 24% VSK. Virðisaukaskattur af þjónustu ræðst af veitutaxta.

 

2.3 Umhverfis og auðlindaskattur

Skattur á smásöluverð af heitu vatni er 2%.


 

3. Tengigjöld

3.1 Tengigjöld í þéttbýli

Tengigjald fyrir hverja 20 mm heimæð er 403.650 kr. án VSK.

Fyrir hverja mælagrind umfram eina greiðast 104.421 kr. án VSK.

 

3.2 Takmörkun

RARIK er heimilt að takmarka aðgang að heitavatnskerfi og hafna stækkun ef orkuöflun gefur tilefni til.

 

3.3 Aukakostnaður

Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna að kostnaður við lagningu heimtaugar verði meira en gildandi gjaldskrá segir til um samkvæmt lið 3.1 skal greiða þann áætlaða kostnað sem umfram er.

 

3.4 Tengigjöld í dreifbýli og fullbúnum götum, frávik og breytingar

Gjöld fyrir dreifbýli og við fullfrágengnar götur svo og aðrar stærðir heimæða í þéttbýli en um getur að ofan svo og fyrir breytingar greiðist samkvæmt skriflegu tilboði hverju sinni.

 

3.5 Endurtenging

Sé veitu lokað um lengri tíma en 6 mánuði má búast við aftengingu heimæðar. Falli notkun um heimæð niður í að minnsta kosti 1 ár, telst heimæð aflögð og þarf að greiða fullt tengigjald hefjist notkun að nýju. Fyrir skemmri tíma greiðist fastagjald samkvæmt taxta H1 fyrir þann tíma sem liðið er frá aftengingu auk endurtengingargjalds 35.475 kr. án VSK. Gjald fyrir lokun veitu þar sem að grafa þarf niður á lögn 155.250 kr. án VSK.

 

3.6 Annað

Heimæðar eru í eigu RARIK en með greiðslu tengigjalda öðlast notandi afnotarétt. Tengigjöld skulu greidd áður en framkvæmd hefst.

 

 


 

4. þjónusta

4.1 Vanskilainnheimta - VI100

Gjald lagt á útsendingu innheimtubréfs samkvæmt 6. gr. reglugerðar 37/2009, um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl., með síðari breytingum.

 

4.2 Veitulokun - VI200

Gjald fyrir lokun veitu á vinnutíma kr./lokun 15.465
Gjald fyrir opnun veitu á vinnutíma kr./opnun 0
Gjald fyrir opnun veitu utan vinnutíma kr./opnun 30.927
Innheimtugjald vegna vanskila: Gjald fyrir lokun veitu þar sem að grafa þarf niður á lögn 155.250

 

4.3 Mælaálestrar - VÞ100

Reglubundnir álestrar kr./álestur 0
Aukaálestur starfsmanns veitu kr./álestur 6.442
Aukaálestur, sjálfsálestur notanda kr./álestur 0

 

4.4 Útkall - VÞ300

útkall á vinnutíma kr./útkall 15.465
Útkall utan vinnutíma kr./útkall 30.927

 

4.5 Seðilgjald

Seðilgjald kr./reikn 207

 


 

5. Almennar skýringar

5.1 Innheimtugjald

Gjald til greiðslu kostnaðar við vanskilainnheimtu, lagt á við útsendingu innheimtubréfs.

 

5.2 Lokunargjald

Gjöld til greiðslu kostnaðar við að loka og opna fyrir afhendingu á heitu vatni.

 

5.3 Aukaálestrar

Aukaálestrar skulu að jafnaði fengnir með sjálfsálestri notanda sem komið er til skila gegnum síma, skriflega eða með innslætti á vef RARIK.

 

5.4 Útkall

Útkall vegna bilunar sem reynist vera í veitu (kerfi) notanda skal hann greiða samkvæmt gjaldskránni.

 

5.5 Greiðslumátagjöld

Greiðslumáti er samheiti yfir það með hvaða hætti reikningur sem til verður í reikningskerfi er gerður greiðsluhæfur fyrir viðskiptavininn. Dæmi um greiðslumáta: beingreiðsla, boðgreiðsla, bankagreiðsla á greiðsluseðli, greiðsla í heimabanka, rafrænn greiðslumáti o.s.frv.

Rarik

RARIK ohf.

Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is

SKIPTIBORÐ

Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið:
Mán-fim 8-16 og fös 8-15

BILANAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN

Bilanir Vesturlandi: 528 9390
Bilanir Norðurlandi.: 528 9690
Bilanir Austurlandi: 528 9790
Bilanir Suðurlandi: 528 9890
Rarik