Forsíða

Um RARIK  |   Veftré  |  Fyrirspurnir  |  Vefpóstur starfsmanna


English version
Heimili Fyrirtæki Fréttir Viðskiptavefur

Hagnaður RARIK á árinu 2016 var tveir milljarðar króna


23 feb. 2017 18:52

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður ársins 2.040 milljónum króna sem er meira en áætlanir gerðu ráð fyrir, en lækkaði um 8% frá árinu 2015 þegar hagnaður ársins nam 2.220 milljónum króna. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 5.066 milljónum króna eða 34,5% af veltu ársins, samanborið við 31,3% á árinu 2015. Handbært fé frá rekstri nam 3.487 milljónum króna.


Rekstrartekjur hækkuðu um 10,7% frá árinu 2015 og námu 14.670 milljónum króna og rekstrargjöld hækkuðu á milli ára um 6% og námu 11.399 milljónum króna.


Rekstrarhagnaður af starfsemi RARIK fyrir fjármagnsliði (EBIT) á árinu 2016 nam 3.271 milljónum króna sem er 31% hækkun frá fyrra ári. Styrking krónunnar og lág verðbólga gerði það að verkum að fjármagnsliðir voru hagstæðari en áætlað var. Hagnaður var því meiri en áætlanir
gerðu ráð fyrir. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur námu um 293 milljónum króna, en á árinu 2015 námu þau 850 milljónum króna. Hlutdeild í tapi Landsnets hf., hlutdeildarfélags RARIK, sem færð er í rekstrarreikning nam 344 milljónum króna á móti hlutdeild í hagnaði að upphæð 903
milljónum á árinu 2015.


Samkvæmt efnahagsreikningi námu heildareignir RARIK í árslok 57.722 milljónum króna og lækkuðu um 29 milljónir króna á milli ára. Heildarskuldir námu 21.588 milljónum króna og lækkuðu um 540 milljónir króna frá fyrra ári. Eigið fé var 36.134 milljónir króna og er eiginfjárhlutfall því 62,6% samanborið við 61,7% í árslok 2015. Fjárfestingar ársins að frádregnu söluandvirði seldra rekstrarfjármuna námu 3.029 milljónum króna, sem er minna en áætlað var en um 597 milljónum króna hærra en árið á undan.


Stjórn RARIK ohf. leggur til við aðalfund að greiddar verði 310 milljónir króna í arð til eigandaRARIK sem er Ríkissjóður Íslands.

 

Samstæðuársreikningur RARIK ohf. er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

 

RARIK tók erlent lán að fjárhæð 3.525 milljónir króna á árinu 2016 til fjármögnunar frekari fjárfestinga í lagningu jarðstrengja.


Horfur í rekstri RARIK á árinu 2017 eru góðar. Gert er ráð fyrir að hagnaður ársins verði heldur minni en á árinu 2016 og að fjárfestingar samstæðunnar aukist á milli ára.

 

 

Helstu stærðir samstæðureiknings RARIK, allar fjárhæðir í milljónum krónaÁrsreikningur RARIK 2016 var samþykktur á fundi stjórnar þann 23. febrúar, 2017 og heimilaði stjórn birtingu hans í Kauphöll Íslands.

 

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri RARIK í síma 528-9000.Skil á sjálfsálestri
Allar gildandi verðskrár RARIK
Eyðublöð
Fjölmiðlaver
Smelltu hér ef þú vilt kvarta undan ófullnægjandi spennugæðum eða tilkynna tjón
RARIK Orkuþróun
Fara á forsíðu

RARIK
Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is
  Skiptiborð:
Samband við öll svið
Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið: 08:00-16:00

BILANAVAKT allan sólarhringinn
Vesturland: 528 9390
Norðurland: 528 9690
Austurland: 528 9790
Suðurland: 528 9890