Forsíða

Um RARIK  |   Veftré  |  Fyrirspurnir  |  Vefpóstur starfsmanna


English version
Heimili Fyrirtæki Fréttir Viðskiptavefur

Ársreikningur RARIK fyrir árið 2011


2 mar. 2012 23:17

Samkvæmt rekstrarreikningi var hagnaður á árinu 1.014 milljónir króna en rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var 3.520 milljónir króna eða 32,7% af veltu tíma-bilsins og samanborið við 31,5% á árinu 2010. Handbært fé frá rekstri var 2.779 milljónir króna.

 

Rekstrarhagnaður af starfsemi RARIK fyrir fjármagnsliði (EBIT) á árinu 2011 var 2.221 milljónir króna sem rúmlega 24% aukning frá fyrra ári og í samræmi við áætlanir. Vegna veikingar krónunnar og verðlagsbreytinga varð niðurstaða fjármagnsliða neikvæð um tæpar 1.233 milljónir króna, en var á árinu 2010 jákvæð um 56 milljónir króna.

 

Rekstrartekjur hækkuðu um rúm 11% frá árinu 2010 og voru 10.768 milljónir króna, en rekstrargjöld hækkuðu um rúm 8% og voru 8.547 milljónir króna.

Fjármagnsgjöld á árinu 2011 voru eins og áður segir neikvæð um 1.233 milljónir króna sem má að stórum hluta rekja til verðbólgu og veikingar krónunnar, bæði hvað varðar innlenda og erlenda lánasamninga.

 

Áhrif Landsnets, sem er hlutdeildarfélag RARIK, á afkomu ársins voru jákvæð um 189 milljónir króna.

 

Samkvæmt efnahagsreikningi voru heildareignir RARIK í árslok 37.262 milljónir króna, heildarskuldir námu 17.935 milljónum króna, eigið fé var 19.327 milljónir króna og eiginfjárhlutfall því 51,9% samanborið við 49,5% í árslok 2010.

 

Ársreikningur RARIK ohf. er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

 

Horfur

Horfur í rekstri RARIK á árinu 2012 eru ásættanlegar, en afkoman á næstu tímabilum ræðst hins vegar af almennri þróun efnahagsmála, verðlagsþróun og gengi krónunnar. Áætlanir ársins 2012 gera ráð fyrir hagnaði af rekstri félagsins í samræmi við langtíma fjárfestingaþörf í dreifikerfinu. Gjaldskrá fyrir dreifingu var hækkuð um áramótin og var hækkunin 7,5% í dreifbýli og 5% í þéttbýli. Ekki er gert ráð fyrir frekari hækkunum á árinu. Gera má ráð fyrir að við næstu hækkun þurfi enn að auka þann mun sem er á gjaldskrám í dreifbýli og þéttbýli, enda hefur RARIK ekki nýtt sér að fullu tekjuheimildir í raforkulögum við gjaldskrárgerð. Á það einkum við um gjaldskrá í dreifbýli. Vextir erlendra lána hafa verið hagstæðir undanfarin misseri og gert er ráð fyrir að þeir haldist sambærilegir út árið 2012.

 

Gert er ráð fyrir aukningu í fjárfestingum í dreifikerfum frá fyrra ári, en frá árinu 2008 hefur fjárfestingum verið frestað samhliða niðurskurði í rekstri félagsins vegna stöðu efnahagsmála, einkum á árunum 2009 og 2010. Til viðbótar hefðbundinni endurnýjun í dreifikerfinu verður í ár ráðist í nýtt verkefni við hitaveitu til Skagastrandar. Ekki er þörf á nýrri fjármögnun á næstu þremur árum vegna hefðbundinna fjárfestingaverkefna RARIK, þó er gert ráð fyrir sérstakri lántöku vegna hitaveituverkefnisins á árunum 2012 og 2013.

 

Á árinu 2012 er gert ráð fyrir að orkusala og dreifing aukist lítillega, sem er í samræmi við þróun síðustu ára.





Skil á sjálfsálestri
Allar gildandi verðskrár RARIK
Eyðublöð
Fjölmiðlaver
Smelltu hér ef þú vilt kvarta undan ófullnægjandi spennugæðum eða tilkynna tjón
RARIK Orkuþróun




Skjöl






Ársreikningur 2011




Fara á forsíðu

RARIK
Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is
  Skiptiborð:
Samband við öll svið
Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið: 08:00-16:00

BILANAVAKT allan sólarhringinn
Vesturland: 528 9390
Norðurland: 528 9690
Austurland: 528 9790
Suðurland: 528 9890