Rarik

Árshlutareikningur RARIK fyrstu sex mánuði ársins 2017

Hagnaður af starfsemi RARIK nam 909 milljónum króna á fyrri helmingi ársins.

Rekstarhagnaður af starfsemi RARIK fyrir fjármagnsliði (EBIT) á fyrri hluta ársins 2017 var 1.067 milljónir króna. Rekstrartekjur lækkuðu um tæp 3% frá fyrra ári, en rekstrargjöld með afskriftum hækkuðu um rúm 6%. Lækkun rekstrartekna var meiri en gert var ráð fyrir í áætlunum, en rekstrargjöld voru heldur hærri.

 

Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 252 milljónir króna á tímabilinu, samanborið við 446 milljónir króna fyrri hluta ársins 2016. Er það betri niðurstaða en gert var ráð fyrir í áætlunum. Stafar það bæði af minni verðbólgu en búist var við og einnig af styrkingu krónunnar á fyrri hluta ársins.

 

Áhrif hlutdeildarfélagsins Landsnets á rekstur voru jákvæð um 257 milljónir króna, samanborið við neikvæð áhrif um 75 milljónir króna á fyrri hluta síðasta árs.

 

Samkvæmt rekstrarreikningi var hagnaður á tímabilinu 909 milljónir króna.

 

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var 1.975 milljónir króna eða 27,5% af veltu tímabilsins, samanborið við tæp 34% af veltu á sama tímabili árið áður. Hreint veltufé frá rekstri var 1.951 milljón króna samanborið við 2.389 milljónir króna á sama tímabili árið 2016.

 

Heildareignir RARIK samkvæmt efnahagsreikningi 30. júní 2017 voru 57.010 milljónir króna og heildarskuldir námu 20.933 milljónum króna. Eigið fé var 36.077 milljónir króna og eiginfjárhlutfall 63,3%.

 

Horfur í rekstri RARIK á árinu 2017 eru góðar. Gert er ráð fyrir að afkoma fyrir fjármagnsliði á seinni hluta ársins verði í samræmi við áætlanir. Miðað við gengisþróun undanfarna mánuði og verðbólguspár næstu mánaða verður heildarafkoma fyrirtækisins því jákvæð á árinu 2017.

 

Árshlutareikningur RARIK ohf er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

 

Helstu stærðir samstæðureiknings eru sýndar í meðfylgjandi viðhengi.

 

Helstu stærðir samstæðureiknings RARIK, allar fjárhæðir í milljónum króna

 

  Helstu stærðir úr rekstri: jan-jún   jan-jún   jan-jún   jan-jún   jan-jún   jan-jún   jan-jún
  2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 
  Rekstrartekjur  7.182   7.399   6.633   6.428   5.783   5.568   4.979
  Rekstrargjöld  6.115   5.757   5.370   4.770   4.576   4.193   4.074
  Rekstrarhagnaður 1.067   1.642   1.263   1.658   1.207   1.375   905
  Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -252   -446   -548   -424   -425   -699   -981
  Áhrif hlutdeildarfélags 257   -75   354   277   335   53   -30
  Hagnaður/tap  fyrir skatta 1.072   1.121   1.070   1.512   1.117   729   -106
  Tekjuskattur -163   -239   -143   -247   -156   -163   15
  Hagnaður (Tap) 909   882   927   1.265   961   566   -91
 
  Eignir samtals  57.010   60.946   48.838   46.964   45.846   37.163   36.604
  Eigið fé 36.077   35.661   30.112   28.098   26.158   19.894   18.223
  Skuldir 20.933   25.285   18.727   18.866   19.688   17.269   18.381
 
  Handbært fé frá rekstri 1.627   1.744   1.362   1.341   1.214   1.344   617
  Greidd vaxtagjöld 317   315   352   357   361   350   337
 
  EBITDA 1.975   2.500   2.071   2.455   2.006   1.995   1.532
  Vaxtaþekja 6,23   7,94   5,88   6,88   5,56   5,70   4,55
  Eiginfjárhlutfall 63,3%   58,5%   61,7%   59,8%   57,1%   53,5%   49,8%
 
  Breyting rekstrartekna -2,93%   11,55%   3,19%   11,15%   3,86%   11,82%   6,65%
  Breyting rekstrargjalda 6,22%   7,21%   12,58%   4,24%   9,13%   2,91%   4,89%
  EBITDA/rekstrartekjur 27,50%   33,79%   31,22%   38,19%   34,69%   35,83%   30,76%

 

Árshlutareikningur RARIK 1. janúar til 30. júní 2017 var samþykktur á fundi stjórnar þann 25. ágúst 2017.

 

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri RARIK í síma 528-9000.

Árshlutareikningur jan-jun 2017

Var efnið á þessari síðu hjálplegt?

Takk fyrir framlag þitt

Takk fyrir ábendingarnar

Rarik

Rarik

Dvergshöfða 2
110 Reykjavík
Kt. 520269-2669
Netfang: rarik@rarik.is

SKIPTIBORÐ

Samband við öll svið
Sími: 528 9000
Fax: 528 9009
Opið: 08:00-16:00

BILANAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN

Bilanir Vesturl.: 528 9390
Bilanir Norðurl.: 528 9690
Bilanir Austurl.: 528 9790
Bilanir Suðurl.: 528 9890
Rarik